Posebnu pažnju posvetili smo najmlađima, igraonici, vodeći računa da za
njih priredimo pravo dečije carstvo, jedan poseban i raznovrstan svet
koji će njima omogućiti da ispune sadržajno svoje vreme a roditeljima da
mogu da uživaju i budu sigurni da su im mališani na bezbednom mestu.

Šarenoliki svet, dekorativni i edukativni elementi, zagonetne prepreke,
igračke za razvijanje mašte i skladnu koordinaciju pokreta, pravi su
razlog da Vašu decu prepustite čudesnom svetu kreiranom vrlo pažljivo do
detalja samo za njih.